CV

 

Här är en förteckning över produktioner som jag har översatt.

Listan över biofilmer är komplett. När det gäller TV-serier

rör det sig om ett urval.

 

 

Långfilmer på bio:

 

 

TV-serier: